Webcam and Screen Recorder 8.1.509

Webcam and Screen Recorder 8.1.509

Web Solution Mart – 5,6MB – Shareware – Windows
Records webcams, full screen or part of the screen to a video file such as AVI and WMV. You can also record sound with the video. Use our Fake webcam to play back those recorded videos on your instant messengers such as Yahoo and MSN. You can also create demos and presentation videos.
Key Features:
Record Webcams
Record activity on full or part of screen
Create "How to ... " demos

Tổng quan

Webcam and Screen Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Web Solution Mart.

Phiên bản mới nhất của Webcam and Screen Recorder là 8.1.509, phát hành vào ngày 21/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Webcam and Screen Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,6MB.

Webcam and Screen Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Webcam and Screen Recorder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Web Solution Mart
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản